Den 19 Mai sengt de Rollenger Männerchouer e scheine Concert ennert dem Motto Matrousen. Den Jeannot Conter suergt fir flott Danzmusek. Et ass freien Entree. Fir iessen an drenken ass gut gesuergt.