Biergstrooss - Rue de la Montagne

Foto gemach vun +- iwer der aaler Schoul a Richtung Biergstrooss. Hannen lenks den Café Braun Franz a riets am Bösch dat alt Haus wo dem Martine N seng Elteren 7 Joer lang dra gewunnt hun. Haus huet der Providence geheiert.


Café Braun Franz mat Keelebunn - durno Schommer Paul an durno dem Paul sein Medchen.

 


Reklammen aus aale Brochüren vun

 

Geschäfter a Betrieber


Wirtschaft

Braun Franz durno

Schommer Paul an durno dem Paul sein Medchen.

Schlèsserei

Epicerie

Kronz-Rizzuto Willy

nodems en op der Letzebuerger-strooss opgehal huet, huet hin a seng Fra dei eicht a lescht Selfservice Epicerie zu Rolléng selwer gebaut an opgemach.


Bauer

an Heipis - Famill Baltes