Millestrooss - Rue du moulin

1950 - 1960


Reklammen aus aale Brochüren vun

 

Geschäfter a Betrieber


Entreprener