d'Minn GaertchenMam Deutz am Fussbesch ukomm 1986 Maschinst Dario Di GenovaBild gemolt vum Klein Marcel.