Bicher vun den Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng

 

Info:

Ofhuelen kënnt dir Buch all Freides Nomëttes vun 15h00-18h00 am Siège vun de Geschichtsfrënn (ausser Schoulvakanzen)
1 A, Avenue de la Gare

L-4873 Lamadelaine

TEL: +352 50 12 51-6250

 

Oder Buch Heem geschéckt kréien mat 5€ Supplément,

Commanden op geschichtsfrenn@petange.lu

Kont: BCEE LU26 0019 5655 0734 8000

Bei dréngende Froe kënnt der uruffen um GSM 691 506 034 Här Guy KUMMER.


2006 - 1

Preis: 10 €

Nummer 01 / Januar 2006

 

D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng

Eine Chronik aus der Dreiländerecke Petingen-Rollingen-Rodingen

Geschichtsfreunde der Gemeinde Petingen

Sütterlinschrift

La commune de Pétange

 

Maison d’édition

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange

 

Auteurs de nos publications

Marco Stoffel

Carlo Gira

Arthur Klein

Joseph Collette

Jos Wolff — Tratten

Roger Bour — dessins2006 - 2

Preis: 10 €

Nummer 2 / September 2006

 

D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng

Eine Chronik aus der Dreiländerecke Petingen-Rollingen-Rodingen

E Joerzéngt aus der Péitenger Schoulgeschicht

Péiteng Amicale 1930 – 1935 (Seite 77 Foto no 38 = Lentz Louis)

 

Maison d’édition

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange

 

Auteurs de nos publications

Marco Stoffel

Emil Hübsch

Fernand Godart

Margot Barnig-Nicks

Roger Bour — dessins

Joseph Perrard — photos2008

Preis:  10 €

Nummer 3 – Oktober 2008

 

D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng

Eine Chronik aus der Dreiländerecke Petingen-Rollingen-Rodingen

Vom Tëtelbierg

Découverte d’une tâque de cheminée à Rodange (conversion de St. Hubert 1570)

La famille de Nothomb

Mir vergiesse net de Léon Keiser (Monument)

 

Maison d’édition :

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange

 

Auteurs de nos publications:

Stoffel Marco

Bour Roger

Colette Joseph

Keiser Léon

Joseph Perrard — photos2011

Preis: 10 €

Nummer 4 – Dezember 2011

 

D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng

Les souverains de Pétange, Rodange, Lamadelaine

De Charlemagne au Grand-Duc Henri 742- 2000

De Klein René gëtt eis en Iwwerbléck iwwer Herrscher vu Péiteng, Rodange, a Lamadelaine vun der Zäit vum Karel de Groussen bis bei de Grand-Duc Henri.

 

Maison d’édition :

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange

 

Auteurs de nos publications:

Klein René

Stoffel Marco2013

Ausverkauft

Sold out

Nummer 5 – Juni 2013

 

D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng

Erinnerungen an dunkle Jahre 1940-45

Der zweite Weltkrieg

10 Mai 1940 Hitlers Armee bricht in Luxemburg ein

30 August 1942 Einführung der Wehrpflicht in Luxemburg

Generalstreik

Zwangsrekrutierte

Befreiung

16 Dezember 1944 Die Ardennenoffensive

Kapitulation

Anhang: Aktive Resistenz

 

Maison d’édition :

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange

ISBN: 978-99959-738-4-1

 

Auteurs de nos publications:

 Keiser Léon2014

Preis: 20 €

Nummer 6 – September 2014

 

D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng

Bim Diederich

Vu Minettsdäpp a Feierstëppler Eisenindustrie im Korntal

Wie kam Graf Giselbert von Luxemburg in den Besitz der Herrschaft Longwy?

Die Mariensäule auf dem Titelberg

I.K.H. Grossherzogin Marie-Adelaïde an der französischen Grenze in Rodange

Longwy 1919

Pilgerfahrt von Rodange nach Latour (B)

Entente des Sociétés Rodange 1938 et 1939 Statue ” Monuments aux Morts ” Rodange de Claus Cito

Hôtel Kirchen Péiten

Eng Chronik aus dem Dräilännereck.

 

Auteur Roger Bour, hien erënnert mat engem Hommage un de Bim Diederich, a weess vill vu Minettsdäpp a Feierstëppler ze erzielen.

Den Auteur René Klein entféiert eis an d’ Joer 1000 an huet  recherchéiert wéi de Grof Giselbert vu Lëtzebuerg an de Besëtz vun der Herrschaft Lonkech koum. De Jos Collette erzielt eis an 11 spannenden Artikelen wat alles bei eis am Kordall passéiert ass viru laanger Zeit. (18. an 19. Joerhonnert)

Dëst Buch ass en absolute “must” fir all Frënn vun der Vallée de la Chiers”a vun der Gemeng Péiteng.

 

Maison d’édition :

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange

 

Auteurs de nos publications:

Bour Roger

Klein René

 

Collette Joseph2015

Preis:  25 €

Nummer 7 – November 2015

 

Ich war Jahrgang 1923 “Erinnerungen eines Zwangsrekrutierten”

Vorwort

Geschichts aus éischter Hand: Yannick Glod

Gustav Simon zieht in Luxemburg ein

Ech gi Member vun der Resistenz-Organisatioun LVL

Die Schlacht um Stalingrad

Die Zwangrekrutierung eine gezielte Vernichtung des Luxemburger Volkes

Ich erhalte meinen Stellungsbefehl zum Arbeitsdienst

Der Stellungsbefehl zur Wehrmacht

Die Kolchose

Zu Hause

Merci

 

Maison d’édition :

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange

 

Auteurs de nos publications:

 Keiser Léon2017

Preis:  25 €

Nummer 8 – November 2017

 

Buch vun den “Guiden a Scouten zu Péiteng”

Déi verschidde Gruppen zu Péiteng:

 1. Lëtzebuerger Scouten “Ste Marie”

 2. Lëtzebuerger Guiden “Ste Cécile”

 3. Lëtzebuerger Guiden a Scouten (L.G.S.), “Hellege Franziskus”

 4. Fédération Nationale des Eclaireurs du Luxembourg,

       (F.N.E.L.) “Les Margays”

 5. D’Scouten “Trei zum Land”

 6. Guilde vun der L.G.S. Péiteng

 7. Foulards Blancs

 

Maison d’édition:

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz – 15, rue Robert Krieps – L-4702 Pétange

 

Auteurs de nos publications:

Martin Arnold

Angel Emil

Schaaf Lucien

Keiser Léon2021

Preis: 25 €

No laange Recherchen, huet de Kleins René säin neit Buch den Geschichtsfuerscher No. 9 publizéiert.

 

Dëst neit Buch vun de Geschichtsfrënn aus der Gemeng Péiteng, ass en absolutte “must” fir all Geschichtsintresséierten.

 

Gemeng Péiteng, seng Originnen, seng Limitten, an seng Gemenge Responsabel, op 220 Säiten, kann ofgeholl ginn um Siège vun den Geschichtsfrënn op der Nummer 1 A, Avenue de la Gare zu Lamadelaine, an dat all Freides Nomëttes vun 15h00-18h00. De Präis vum Buch ass 25€ a kann iwwerwise ginn op den Spuerkeess Kont vum Veräin LU26 0019 5655 0734 8000

 

 

Maison d’édition:

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz – 15, rue Robert Krieps – L-4702 Pétange

 

Video-Link

 

http://www.geschichtsfrenn-peiteng.lu/lb/joer-2021-2/2022

Preis: 25 €

Den neie Geschichtsfuerscher Nr.10 ass do!

 

Dem Bours Rosch säi neit Wierk iwwert Péitenger Geschäftswelt „A wat soll et da sinn Madamm?
Mat ganz ville Fotoen vu fréier.

 

 

Video - Link

http://www.geschichtsfrenn-peiteng.lu/lb/annee-2022/