Explicatiounen vum Jean-Jacques Flammang:

E bischoflicher Pfarrer ass e Paschtouer de vum Beschoof ernannt (bezuelt) gëtt, wëll di Par, an déi hie genannt gëtt eng beschoflech Paar ass, also net vum Staat unerkannt war.

Dogéint ass e staatlicher Pfarrer, e Paschtouer, deen an enger staatlich unerkannte Paar war.

Am Lauf vun de Joeren sinn ëmmer erem nei Paren entstanden, wëll z.B. Dierfer méi grouss goufen oder neier beikomm sinn. Da war do fir d'éischt eng Beschofspar, déi dann meechtens no e puer Joer vum Staat unerkannt guff.

Dat huet elo alles mat den rezenten Ënnerungen geännert, wëll elo all d'Paren erëm beschoflech (wäerte) sinn. Esou muss de Bischof dann dofir suergen, eventuell mat Subsidien vum Staat, datt d'Paschtéier eng Pai kréien.

Den Ënnerscheed tëschen Pfarrer a Pfarrverwalter ass e kiercherechtlechen (droit canonique).

E Paschtouer muss an der Par wunnen, e Pfarrverwalter (dee wuehl d'Aarbecht vum Paschtouer mëcht) brauch nët an der Par ze wunnen.

Esou ass eng Persoun nëmmen Paschtouer vun enger Par, mee si kann Pfarrverwalter vu méi Paren sinn.

Aus der Broschur 125 Poar - 50 Joer Kiirchegesang

Autor: onbekannt

INFO: Dei genannten sin och an den Geschichtsseiten agebonnen.


Bischöfliche Pfarrer

1809-1814

1815-1819

1819-1824

1824-1827

1827-1835

1837-1844

1857-1860

 

Staatliche Pfarrer

1860-1862

1862-1864

1865-1869

1869-1877

1877-1882

1882-1895

1895-1898

1898-1904

1904-1923

1923-1927

1927-1936

1936-1947

1947-1960

1960-1970

1970-1977

Kapläne

1754-1755

1776

1778-1791

1794

1795-1802

1802-1803

1804-1806

1806-1809

Pfarrverwalter

1814-1815

1824

1835-1836

1836-1837

1844-1849

1849

1850-1852

1852-1857

1862

1864-1865

1927

1977-1984

1984-

 

BRECKELS Louis (Athus)

MATHIEU Jean (Messancy)

BOURG Dominique (Pétange)

KREINS Michel (Rodange)

HOUCHET J.B. (Rodange)

WENER J.-François (Pétange)

RIES Jean (Rodange)

KAUDER Philippe (Rodange)

KEFFELER Pierre (Rodange)

PIERRARD Nic (Pétange)

BOSS Nicolas (Rodange)

BETZ Jean-Pierre (Rodange)

ROEMEN Jos. (Rodange)


1936-1947 Seywert Nicolas
1936-1947 Seywert Nicolas
1947-1960 Wolff Victor
1947-1960 Wolff Victor
1960-1970 Schmit Joseph
1960-1970 Schmit Joseph


Geistliche und Ordensschwestern aus Rollingen

Francois NEY

 

André SCHUMACHER

 

Charles LUCAS

 

 

 

 

Emile LINDEN

 

 

 

 

 

Camille BRAUN

 

 

 

 

Albert BETTENDORFF

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre HEUSCHLING

 

 

Irma TOCKERT

 

 

 

geweiht am 18. 9. 1734 in Trier

 

geweiht am 29. 5. 1779 in Trier

 

geboren am 29. 7. 1859 in Rollingen

Redemptoristenpater, legte 1880 seine Profess ab.

Wurde am 26. 5. 1888 in Luxemburg zum Priester geweiht.

Trat 1899 aus dem Orden aus und wirkte danach als Weltpriester in der Diö­zese Metz.

 

geboren am 24. 6. 1883 in Rollingen geweiht am 25. 7. 1908 in Luxemburg

Vikar in Düdelingen 1908-1909, Kaplan in Rippweiler (Pf. Useldingen) 1909-1911, Vikar in Grevenmacher 1911-1919, Pfarrer in Bech (Echt.) 1919- 1928, Pfarrer in Bissen 1928-1932, Pfarrer in Ettelbrück 1932-1951, Aum. im „Kannerland” Limpertsberg 1951-1957

gestorben am 22. 4. 1957 in Luxemburg

 

geboren am 27. 12. 1894 in Hemsthal

seine Eltern zogen nach Rollingen, wo er 1906 seine 1. Hl. Kommunion machte

geweiht am 30. 7. 1922 in Luxemburg

Kaplan in Holler 1922-1923, Vikar in Oberwormeldingen 1923-1928 gestorben am 26. 3. 1928 in Wormeldingen

 

geboren am 8. 3. 1903 in Eschweiler (Wiltz) wohnte in Rollingen (bei Valy Bettcndorff)

Herz-Jesu Pater (SCJ)

geweiht am 15. 7. 1934 in Louvain

Missionar im Kongo 1934-1954

Ersatz in verschiedenen Pfarrstellen 1954-1956, Pfarrer in Niederkolpach 1956-1968, Pfarrer in Möstroff 1968-1979

gestorben am 24. 9. 1979 in Esch/Alzette

 

geboren am 10. 11. 1936 in Rollingen geweiht am 7. 7. 1963 in Luxemburg

Kaplan in Ettelbrück 1963-1970, Vikar in Bonneweg 1970-1974, Pfarrer in Belval-Metzerlach seit 1974, dazu Pfarrer in Beles seit 1981

 

geboren am 14.12.1911 in Rollingen

trat in den Orden der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung (Peltre/ Metz) ein als Schwester Marie-Joséphine de la Providence

Profess 1934


Jean-Jacques FLAMMANG

De Jean-Jacques gouf den 22. Februar 1956 zu Péiténg gebueren. Hee war den eelste Jong vum Jacques Flammang, Steiger, an dem Germaine Roth. Si hun deemols zu Lasauvage gewunnt, wou de Jean-Jacques och an d’Spillschoul gaangen as.

Duerno sin si op Rolléng geplënnert. Hei huet de Jean-Jacques séng ganz Primärschoulzäit afgesat an as en echte Rollénger gin. 1968 as heen an d’Schoul vun Clairefontaine gaangen fiir säi Lycée ze maachen. 1975 huet heen séng Première gepackt an huet sech zu Lëtzebuerg um Cours supérieur ageschriwen.

Dräi weider Joeren huet heen op der Universitéit zu Léiwen (***Louvain) verbruecht, wou heen mat der Lizenz an der Philosophie (grande distinction) afgeschloss huet.

Am Hierscht 1979 huet heen säi Stage als Professer ugefaangen. Heen war am Péitenger Kolléisch an am Kolléisch an der Staad ugestallt.

Seng Aktivitéit an der Par huet och zougeholl. War heen als Student schons Member vum Parrot, sou huet heen elo de Posten vun engem President ugeholl.

Mä am September 1981 huet heen séng Professeschplaatz opgin an as bei den Häerz-Jesu Pateren agetratt. Heen as erëm op d’Uni vun Léiwen zereckgaangen fiir Theologie ze studéieren. Den 13.10.1985 ass heen zu Rolléng vum Här Bëschof Jean Hengen zum Diakon geweit gin.

Den 22. Juni 1986 ass heen zu Rolleng vum Mgr Jean Hengen zum Paschtouer geweiht ginn an hut dann och do dee nämlechten Dag Primiz gefeiert.

 

Heen war dun zu Clairefontaine, Direktor vun Heimat und Mission, Paschtouer zu Hoen-Klengbetten a Koler, Dechen zu Kaërch, an durno vun 2011 uns Provinzial vun den Herz-Jesu-Priester vu Lëtzebuerg, belge Wallonie a Frankräich, mat Sëtz zu Paräis.