Dei 1. Schoul

Dei 2. Schoul

Dei 3. Schoul


Geburtsjahrgänge


Joergäng 1887 - 1919

1887 Dem Josée-Anne Brausch-Fourné seng Boma Mariechen  1 riets an driwer hier Schwester Matti Ketty
1887 Dem Josée-Anne Brausch-Fourné seng Boma Mariechen  1 riets an driwer hier Schwester Matti Ketty
Unbekannter Jahrgang Ende des 19. Jhd
Unbekannter Jahrgang Ende des 19. Jhd
Den Schoulmeschter hei ass den Johann (Jean) Linden. Gestuerwen ass hien 1901
Den Schoulmeschter hei ass den Johann (Jean) Linden. Gestuerwen ass hien 1901
Meedercher gebuer 1916 - 1918 Irwecht Reih dat 6. vun Riets: Faber May Mann vum Desorbay Nicolas an Tata vum Josée-Anne Fourné an Claude Arend.
Meedercher gebuer 1916 - 1918 Irwecht Reih dat 6. vun Riets: Faber May Mann vum Desorbay Nicolas an Tata vum Josée-Anne Fourné an Claude Arend.
1898 Kneiend 3. vun Riets: Siedler Mina Fra vum Faber Tony a Bom vum Josée-Anne Fourné an Claude Arend.
1898 Kneiend 3. vun Riets: Siedler Mina Fra vum Faber Tony a Bom vum Josée-Anne Fourné an Claude Arend.
Unbekannter Jahrgang Ende des 19. Jhd
Unbekannter Jahrgang Ende des 19. Jhd
1913  Foto Ouwen 2. Reih ganz Riets: Fourné Jängi
1913 Foto Ouwen 2. Reih ganz Riets: Fourné Jängi
1916 - 1918 Irwecht Reih dat 6. vun Riets: Faber May Mann vum Desorbay Nicolas an Tata vum Josée-Anne Fourné an Claude Arend.
1916 - 1918 Irwecht Reih dat 6. vun Riets: Faber May Mann vum Desorbay Nicolas an Tata vum Josée-Anne Fourné an Claude Arend.
1918
1918


Joergäng 1920 - 1929

em 1920 mam Maes Théophile
em 1920 mam Maes Théophile
1920 (hei am 4. Schouljoer) Foto: Ennen 1 Reih ganz Lenks: Faber Marguerite genannt Grëit Fra vum Less Roger a Mamm vum Less Julot. Genau virun dem leschten Meedchen ouwen lenks ass Hobscheid Anna Fra vum Faber Jos, Mamm vum Faber Lucien an Boma vum Fab
1920 (hei am 4. Schouljoer) Foto: Ennen 1 Reih ganz Lenks: Faber Marguerite genannt Grëit Fra vum Less Roger a Mamm vum Less Julot. Genau virun dem leschten Meedchen ouwen lenks ass Hobscheid Anna Fra vum Faber Jos, Mamm vum Faber Lucien an Boma vum Fab
1924 - 1925 2. Reih an der Mett am Rack: Faber Sophie Fra vum Fourné Jängi an Mamm vum Josée-Anne Brausch-Fourné an Tata vum Claude Arend.
1924 - 1925 2. Reih an der Mett am Rack: Faber Sophie Fra vum Fourné Jängi an Mamm vum Josée-Anne Brausch-Fourné an Tata vum Claude Arend.
1923 - 1924
1923 - 1924
+- 1925
+- 1925
Enn den 20ziger Ufangs den 30ziger mat der Joffer Fournelle Berthe.
Enn den 20ziger Ufangs den 30ziger mat der Joffer Fournelle Berthe.
Enn den 20ziger Ufangs den 30ziger mat der Joffer Fournelle Berthe.
Enn den 20ziger Ufangs den 30ziger mat der Joffer Fournelle Berthe.


Joergäng 1930 - 1939

Meedercher 1930 - 1933 Ennescht Reih 3. vun Riets Faber Mathilde Fra vum Arend Pierre an Mamm vum Claude Arend. Desweideren sin nach drop vun eiser Famille: Hobscheid Anna an Faber Toiny.
Meedercher 1930 - 1933 Ennescht Reih 3. vun Riets Faber Mathilde Fra vum Arend Pierre an Mamm vum Claude Arend. Desweideren sin nach drop vun eiser Famille: Hobscheid Anna an Faber Toiny.
Jongen 1933 - 1936
Jongen 1933 - 1936


Joergäng 1940 - 1949

1946 Sophie Faber mat Schoulkanner um Wée fier op Muttergottes-knippchen.
1946 Sophie Faber mat Schoulkanner um Wée fier op Muttergottes-knippchen.
1948
1948
Jongen 194
Jongen 194
Spillschoul 1952
Spillschoul 1952


Joergäng 1950 - 1959

Meedecher 1952
Meedecher 1952
Jahrgang 1952
Jahrgang 1952
Jahrgang 1954
Jahrgang 1954
Jahrgang 1954
Jahrgang 1954
Jahrgang 1955/56
Jahrgang 1955/56
Jahrgang 1957/58
Jahrgang 1957/58
 Jahrgang 1952
 Jahrgang 1952
Jahrgang 1953 in der Spielschule
Jahrgang 1953 in der Spielschule
Jahrgang 1953 in der Spielschule
Jahrgang 1953 in der Spielschule
1954- 1955 & Konveniat Joergang 1954 1955
1954- 1955 & Konveniat Joergang 1954 1955
Jahrgang 1956/1957
Jahrgang 1956/1957
Jahrgang 1959 -1960
Jahrgang 1959 -1960


Joergäng 1960 - 1969

Joergäng: 1963 - 1965 - Virum départ op Fiesch an d‘Ecole de neige mam Schoulmeschter Biever Roger.

1965
1965


Joergäng 1970 - 1979

Jahrgang 1972
Jahrgang 1972


Joergäng 1980 - 1981

Jahrgang 1980-1981
Jahrgang 1980-1981